Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Bostöd utifrån behov?

I Malå finns ett tjugotal personer med psykisk/social funktionsnedsättning som beviljats bostöd. Besluten har ofta olika innehåll beroende på om insatsen riktas till kvinna eller man. Det är Galejan som utför uppdragen.

Beslut som är otydliga och uppdrag som utförs utifrån vad personalen förutsätter att en man eller kvinna mest behöver ger en sämre kvalitet på verksamheten.

Som åtgärd föreslår vi att socialtjänsten, som fattar beslut om bostöd, ställer ett antal förutbestämda frågor till brukaren. Proceduren säkerställer att samma frågor ställs till både män och kvinnor, och att insatser beviljas utifrån behov istället för kön. 

Arbetsmaterial
Sidan uppdaterades senast 2012-07-03