Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Utvecklingsavdelning

Vid utvecklingsavdelningen har vi i uppdrag att stödja det lokala näringslivet och den allmänna utvecklingen inom Malå kommun.

Övergripande frågor som vi arbetar med:

 • Strategiska tillväxtfrågor
 • Ärenden inom verksamheterna
 • Arbetsmarknad och befolkning, utveckling och tillväxt
 • Näringsliv, nyföretagande
 • Övergripande samverkan
 • Kommunövergripande projekt och EU-projekt
 • Varuhemsändning
 • Extern marknadsföring
 • Internationell verksamhet
 • Utveckling av utvecklingsstabens verksamhet, ekonomi och perso­nal.
 • Flyktingmottagning
 • Turism
 • Landsbygdsutveckling
 • Företagsrådgivning
 • Hjälp att söka projektmedel

Välkommen att kontakta oss:

Näringslivsutveckling och turism näringslivschef
Anna-Karin Horney, tfn: 0953 - 140 76

Arbetsmarknadfrågor och landsbygdsutveckling
Oskar Sjölund tfn: 0953 - 140 97

Motorfunktionen och projekt
Anna-Karin Horney tfn: 0953 - 140 76

Inflyttar och integrationsservice
Aleksandra Simanovskay tfn: 0953 - 140 46

För att skicka e-post är adresserna: fornman.efternamn@mala.se

Sidan uppdaterades senast 2017-02-14