Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

INTILL - Projekt Innovativ turism i Lappland

45 miljoner till den nya basnäringen!

De tre destinationsorganisationerna Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och South Lapland har gått in i ett samverkansprojekt för att utveckla turismen i den geografiska regionen Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund.
Kommunerna, Region Västerbotten och två av destinationerna medfinansierar projektet. Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland har beslutat att bevilja motsvarande 22 811 500 kronor till projekt INTILL.
Total budgeten för hela projektet blir 45,6 milj. kronor. Det här ska göras i INTILL.

Varumärkeskännedom är en stor del i projektet och handlar om marknadsföring och försäljning mot internationella och nationella marknaden. Att synas på internationella marknader kräver resurser och samarbete för att locka gästen från t.ex. Europa. Här kommer även utlandsfödda turist-företagare i regionen att involveras. Att produkter och anläggningar klarar kraven från den internationella gästen är också en viktig framgångsfaktor. Destinationsorganisationerna ska tillsammans med företagen arbeta för att klara av en ökad internationalisering. Aktiviteten från turistbyrå till turistiska utvecklingscentra handlar om att bygga upp en organisation som har hand om gästen på plats. Lokala utvecklingscenter skall skapas som får en viktig roll kring samordning, specialkompetenser, lokala event och blir en del av den turistiska destinationen med lokal prägel och t.ex. mobila enheter.

För att få en fortsatt positiv utveckling i destinationerna krävs det en utveckling för helheten. Destinationsorganisationerna ska fungera som den sammanhängande länken mellan företag, tillhandahålla gemensamma system samt skapa gemensamma verktyg och identifiera och arbeta med generella problem såsom korta säsonger/perioder med låg beläggningsgrad.
Klustersamverkan ska ge ökad samverkan mellan destinationerna, vi ska lära av varandra och av andra turistiska aktörer i regionen, länet, Sverige och grannländer. Hitta finansiella lösningar för framtiden för att kunna investera i turistiskt viktiga komponenter som höjer attraktiviteten.

Målet med projektet är att lyfta turismen i regionen mot ökad internationalisering och skapa konkurrenskraftiga destinationer och hög andel utländska besökare som gynnar näringslivets tillväxt.

Det innovativa i INTILL är

1. Tre konkurrerande destinationer i samverkan
2. Näringslivets projekt
3. Nytt att arbeta tillsammans i kluster och använda sig av högskola och universitet i hög grad.
4. Utlandsfödda företagare i regionen är en resurs och en möjlighet för ökad internationalisering
5. Gemensam satsning på ökad internationalisering

Budget:

Projektets budget: Totalt 45.6 milj. kronor fördelat på 15,2 miljoner kronor per destination.

Målgrupp för projektet:

Mikro- och småföretag i regionen som arbetar med turism

Projektorganisation:
• Styrgrupp med representanter från varje destination. • Projektägare är Visit Hemavan Tärnaby AB
• Övergripande funktioner: Projektkoordinator samt projektekonomi för hela projektet
• Destinationsfunktioner: Huvudprojektledare, projektledare, projektassistenter och ekonomifunktioner. Projektstart: 2015-07-01 – 2018-06-30

Kontaktpersoner:
INTILL övergripande projektkoordinator: Elisabet Jonsson tel. 0954-10468 eller
elisabet.jonsson@hemavantarnaby.se

Gold of Lapland:
Huvudprojektledare Karin Fällman tel. 0918-33110, mobil 070-229 06 42, e-post:
karin.fallman@goldoflapland.com
Huvudprojektledare Beatrice Bergqvist tel. 0918-33111, mobil: 070-229 52 92, e-post: beatrice.bergqvist@goldoflapland.com

Klicka på länken och läs mer om projektet INTILL

Sidan uppdaterades senast 2016-06-27