Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Blanketter

Under de olika rubrikerna till vänster hittar du olika blanketter sorterat under ämne.

Skicka blanketten till oss på adressen:
Malå kommun
"Berörd avdelning"
Storgatan 13
930 70 MALÅ

Länk för att ladda hem Adobe Acrobat Reader

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Malå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till den styrelse, nämnd eller bolag där dina uppgifter finns. Om du är missnöjd med hur Malå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

 

En länk till Datainspektionens sida

Sidan uppdaterades senast 2018-02-07

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter