Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Länsstyrelserna söker nya begravningsbud

Länsstyrelsen Norrbotten.jpg

Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombudet (i regel ett per kommun) ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

 

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att senast den 13 november 2018 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till länsstyrelsen.

 

För upplysning om hur ett förslag lämnas och ett begravningsombuds uppgifter, m.m. se länsstyrelsens webbplats i länken nedan.

Gemensam upphandling i SAMSA kommunerna

Upphandling Annorna och Sara.png

SAMSA kommunerna Arjeplog, Malå, Sorsele och Arvidsjaur har nu gemensam upphandling.

Ett samarbete som inte bara handlar om upphandling utan är ett strategiskt arbete för att nyttja skattepengarna på bästa sätt. Följ denna länk och läs mer om gemensam upphandling.

Informtion från Tjamstanbackarna - Malå camping

Malå camping servicehus 2.jpg

Under hösten har det mittersta servicehuset på campingen fått sig ett rejält ansiktslyft.

Det gamla köket har ersatts med ett nybyggt kök och toaletterna är renoverade.Se mer bilder på Facebook - Tjamstanbackarna i Malå.

Malå kommun informerar

bild infogubbe.png

Uppdrag till kommunchefen efter kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober:

- Med anledning av rapporten som PWC presenterat - Efterlevnad av fordonsregler i Malå kommun, initiera ett nytt ärende i syfte att bl a genomföra en grundlig analys på personnivå.

- Att till kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2019 inhämta värderingar för samtliga av Meni AB:s fastigheter.

Följ denna länk och läs mer i protokollet.

Påminnelse om medborgarundersökning 2018

11_Ricke2297.jpg

Statistiska Centralbyrån (SCB) har tidigare i höst skickat ut ett frågeformulär till 800 av Malå kommuns invånare.

Just nu ligger svarsfrekvensen på ca 41,9% så vi behöver fler svar.

Ge politikerna ett bra beslutsunderlag och hjälp oss bli bättre.

Ta vara på möjligheten och fyll i enkäten!

Sista svarsdag om du skickar in ditt svar med post är den 31 oktober och svarar du via webben är sista svarsdag den 5 november.

Foto: www.ricke.se

Malå kommun informerar

Övningskörning.png

Regler för övningskörning med barn boende på HVB-hem i Malå kommun.

Frågor hänvisas till omsorgschef John Olsson, tfn: 0953-140 34.

Följ denna länk och läs mer om regler för övningskörning

Psykeveckan vecka 45

FB plugg Psykeveckan Mala 2018.png

Se livets möjligheter! Psykeveckan i Västerbotten den 5-11 november.

Med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang vill vi öka förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa.

Följ denna länk för ytterligare information om psykeveckan i Malå.

Du kan även läsa mer på facebook.com/psykeveckan.
För att öka tillgängligheten webbsänds Psykeveckan.

Enkätresultat

info 2 - andt.png

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

I länken nedan kan du läsa om hur Malå har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.

Länk till enkätresultat Malå

Malå kommun informerar

Vapen färg.png

Presentation av PWC:s utredning "Rapport - Efterlevnad av fordonsregler i Malå kommun".

Frågor hänvisas till kommunchef Jim Lundmark, tfn: 0953-140 06.

Följ denna länk för att komma till presentationen.Resursfördelningsmodellen

Info kommunal anslagstavla 2.png

Malå kommun informerar om resursfördelningsmodellen.

En modell som nu fler kommuner sagt sig vilja ta del av.

Läs mer om resursfördelningsmodellen här.

Här finns jobben

Här finns jobben.jpg

Näringslivs- och rekryteringsmässan i Malå den 5-9 november.

En kontaktyta mellan elever, arbetssökande, privata- och offentliga arbetsgivare.

Boka plats senast den 10 oktober.


Följ denna länk för ytterligare information och anmälningsblankett, se sidan 3.

Byte av värmekulvert

vägarbete.PNG

Under vecka 39 påbörjas byte av värmekulvert mellan sjukstugans huvudentrén och Folktandvården.

Bytet medför en del grävningsarbeten.

Frågor hänvisas till Ebbe Ström Bergstedt, tfn: 0953 - 140 62.

Deltidspersonal sökes

brandman.gif

Räddningstjänsten i Malå är i behov av deltidspersonal.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 15 oktober.

Välkommen med din ansökan

Följ denna länk och läs mer.

Landsbygdsdagen - Eldsjälsdagen

Landsbygdsdagen webb.png

Norsjö kommun och Hela Sverige ska leva bjuder in till Landsbygdsdagen - eldsjälsdagen.

Söndag den 7 oktober kl. 09:30-15:30 i Bastuträsk på Folkets hus.

Följ länken nedan och läs mer på Norsjö kommuns hemsida.

Malå kommun informerar

Vapen färg.png

En polisanmälan har kommit in till Malå kommun.

Polisanmälan innebär att misstanke finns att Malå kommun har utsatts för bedrägeri.

Förundersökningsledaren har beslutat att gå vidare med utredningen.

Kontaktperson är kommunchef Jim Lundmark, tfn: 0953-140 06.

Inflyttar - och integrationsservice informerar

Tillsammans alal.png

Välkommen till oss på integrationsservice!

Följ länken nedan för att läsa mer om våra öppettider och kontaktuppgifter.

Felanmälan

Felanmälan 2.png

Vill du göra en felanmälan till Malåbostaden AB, MENI AB eller till Malå kommun?

Klicka på länken och läs mer om var du ska vända dig för att göra en felanmälan.

Kommunal anslagstavla

Klicka här och läs mer

Aktuellt

Evenemangskalender

Skicka in ditt evenemang