Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Krisberedskapsveckan 2018

upp_ner_EL_1080x1080px.jpg

Är du redo? Vad gör du om din vardag vänds upp och ner?

Mellan den 28 maj till den 3 juni pågår kampanjen Krisberdskapsveckan som anordnas av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under krisberedskapsveckan skickar MSB ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll.
Läs igenom broschyren och gör de åtgärder som MSB tipsar om för att säkerställa att du är beredd om krisen kommer.
Länk till broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Följ länken nedan och läs mer om Krisberedskapsveckan och om vilka aktiviteter som pågår i kommunen under veckan.

Samhällsrum / Hälsorum Adak

aldrevard_malakommun-9225.jpg

Nu har samhällsrummet / hälsorummet i Adak öppnat.

- Den 24 maj kan du träffa arbetsterapeut Paula Frank i hälsorummet kl 13.00-14.00.

- Den 12 juni till samhällsrummet/hälsorummet för möte med Malå kommuns omsorgsavdelning, utvecklingsavdelning och Sjukstugan. Test av ny teknik är på agendan.

Läs mer om samhällsrum/hälsorum Adak här.

Foto: Ingrid Sjöberg

Trädgårdstippen

löv.png

Trädgårdstippen är sedan den 17 maj öppen.

Följ skyltning och hänvisningar när ni lämnar trädgårdsavfallet och observera att tippen endast är avsedd för trädgårdsavfall.

Välkommen!

Grovsopsinsamling

sopbil.png

Grovsopsinsamling i Malå kommuns byar 2018.

- Vecka 23 med start den 5 juni
Röd tur:
Malånäs, Malå-Vännäs, Johannisberg, Adak, Lönås, Kokträsk och övriga byar efter den rutten.

- Vecka 25 med start den 19 juni
Gul tur:
Lainejaur, Springliden, Mörttjärn, Grundträsk, Strömfors och övriga byar efter den rutten.

- Vecka 27 med start den 3 juli
Blå tur:
Rentjärn, Rökå, Aspliden, Släppträsk och övriga byar efter den rutten.


Lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen

aldrevard_malakommun-9237_webb.jpg

Lärlingsutbildning - Vård- och omsorgsassistent.

Utbildningen omfattar grunderna inom vård och omsorg.

Sista ansökningsdag är den 1 juni. Följ denna länk för att komma till ansökan.

Läs mer om lärlingsutbildningen vård- och omsorgsassisten här.

Det finns även möjlighet till utbildning inom:

- Kök/Gastronomi

- Matsal och barteknik

Sista ansökningsdag för dessa utbilningar är den 17 augusti.
För ytterligar information se www.vilhleminalarcentrum.se

Utplacering av blomlådor på lokalgator

bild blomlåda.png

Ansökan om utplacering av blomlådor på lokalgata i Malå kommun ska vara inlämnade senast den 31 maj.

Malå kommuns sms-tjänst

SMS.png

Information om Malå kommuns SMS-tjänst.

Följ länken nedan för information om tjänsten och om hur du kan se om ditt mobilnummer är registrat på rätt adress.

Stöd till föreningar för genomförande av lovaktiviteter 2018

ballongerbarn.gif

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela medel till avgiftsfria lovaktiveter för barn i åldrarna 6-15 år.

Malå kommun får genom detta ekonomiskt stöd för genomförande av lovaktiviteter 2018.

Kom med idéer som vi kan stötta!

Anmäl ert intresse till Malå kommun, Kultur- och fritid, Storgatan 13, 931 39 Malå eller till maria.i.larsson@mala.se

Läs mer om stöd till lovaktivitet 2018 här.

Fröbytardagar på biblioteket

Fröbytardag.png

Fröbytardagar på biblioteket den 9 april till den 15 juni.

Öppet under bibliotekets ordinarie öppettider.

Välkommen in så berättar vi mer!

Ekonomisk information - budget i balans

bild infogubbe.png

Malå kommuns resultat för 2017 uppgår till 8,2 mnkr.

För andra året i rad har kommunen ett positivt resultat som dessutom är över 2% av bidrag och skatter vilket är andelen för god ekonomisk hushållning.

Följ länken nedan och läs mer.

Årsredovisning och budget

Info kommunal anslagstavla.png

Följ länkarna nedan och läs mer om Malå kommuns årsredovisning för 2017 samt om preliminära budgetramar för 2019.

Samisk parlamentsbyggnad

11_Ricke2297.jpg

Malå kommun vill att den samiska parlamentsbyggnaden ska byggas i Malå.

I Malå är det skogssamiska en del av vår identitet och vår kultur och vi erbjuder en unik och hållbar parlamentsplats. Det samiska företagandet är en del av Malås redan aktiva näringsliv.

Geografiskt är Malå centralt i det samiska området med bra kommunikationer med buss, tågförbindelser samt 5 flygplatser inom 1-2.5 timmar.

Följ länken för att titta på film om parlamentsbyggnad i Malå.

Foto: Ricke.se

Bidrag för installation av laddstation

information.PNG

Nu kan du som privatperson ansöka om bidrag för installation av laddstation för elbil eller laddhybrid vid fastighet.

Bidraget täcker 50% av kostnaden för själva utrustningen och 50% av installationskostnaden. Bidraget begränsas till 10 000 kr per fastighet.

Klagomål direkt till FTI

bild infogubbe.png

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) ansvarar för återvinningsstationerna på Malåborgsparkeringen och i Adak.

Många hör av sig till Malå kommun med klagomål som gäller dessa återvinningsstationer, men eftersom FTI är ansvariga så ska klagomålen göras direkt till FTI:s kundtjänst, tfn: 0200 - 88 03 11 eller via FTI:s hemsida, följ länken.

Felanmälan

Felanmälan 2.png

Vill du göra en felanmälan till Malåbostaden AB, MENI AB eller till Malå kommun?

Klicka på länken och läs mer om var du ska vända dig för att göra en felanmälan.