Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Bostadsanpassningar för kvinnor respektive män

Om du har funktionshinder kan du få bidrag för att anpassa din bostad. Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut om att åtgärderna är nödvändiga för funktionshindret. I vissa fall kan läkare eller annan sakkunnig skriva intyget.

Vid en kartläggning av genomförda bostadsanpassningar ser vi tydligt att kvinnor, i betydligt större omfattning än män, får anpassningar av kök och tvättstuga. En djupare analys av besluten bör göras för att säkerställa att anpassningar beviljas för behov och inte utifrån föreställningar om kön.

Arbetsmaterial
Sidan uppdaterades senast 2012-07-03