Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Lotteritillstånd

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för beviljande av lotteritillstånd.

Vem kan få tillstånd?

Svensk juridisk person som är en ideell förening och som

 • har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål
 • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
 • inte vägrar någon inträde som medlem m m
 • för sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Två sorters lotteritillstånd

Tillfälligt lotteritillstånd som söks för enstaka stora lotterier (enligt § 15)

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Vinstplan
 • Ekonomisk plan (för lotteriet)
 • Protokollsutdrag angående beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgifter om vem som är vald till lotteriförestånd
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse och stadgar

Ansökan om registrering (enligt § 17)

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Stadgar
 • Verksamhetsberättelse från senaste året
 • Protokollsutdrag med beslut att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 och vem som ska vara lotteriföretståndare

Klicka här för att komma till blanketter för lotteri.

Tillståndet gäller i 3 år.

Sidan uppdaterades senast 2015-08-04